suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Försäljningsverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För tillfällig försäljningsverksamhet och för längre kiosk- och kaféverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar behövs NTM-centralens samtycke.

Tillfällig försäljningsverksamhet:

Samtycke kan beviljas för områden som med tanke på trafiksäkerheten är lämpliga.

Försäljningen kan ske till exempel från en försäljningsvagn eller ett försäljningsbord. NTM-centralen kan inte förse fö ...

Gör så här

Skriv en fritt formulerad ansökan när du ansöker om försäljningssamtycke eller ett avtal för kiosk- och kaféverksamhet invid landsvägen. Uppge följande uppgifter i ansökan:

  • försäljarens/företagarens kontaktuppgifter och FO-nummer
  • kommunen inom vars område rastområdet ligger, områdets namn, exakta läge och landsvägens nummer, karta
  • vad som kommer att säljas
  • för vilken tidsperiod samtycke eller avtal sökes (avtalen börjar 1.1 och slutar 31.12)
  • en kopia på eller diarienumret för eventuella tidigare samtycken eller avtal
  • vid ansökan om tillfälligt samtycke till försäljning: om det finns en kiosk eller ett kafé på området behövs ett skriftligt samtycke av den som ansvarar för verksamheten
  • vid ansökan om avtal: om det finns en befintlig byggnad på området meddelar sökanden om denne ska köpa eller hyra byggnaden

Försäljningsperioden för tillfälliga försäljningssamtycken är alltid ett kalenderår och samtycke kan sökas endast för en period. Ansökningstiden är januari varje år och man strävar efter att behandla samtycken inom februari månad. Ansökningar som lämnas in efter januari månad behandlas i den ordning de kommit in.

Skicka ansökan till NTM-centralen i Birkaland (Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Produkterna som saluförs ska betjäna vägtrafikanter.


Tidsfrist

Företagaren ska ha samtycke till tillfällig försäljningsverksamhet eller avtal om kiosk- och kaféverksamhet på rast- och parkeringsplatser invid landsvägar innan försäljningsverksamheten inleds.

Handläggningstid

Man strävar efter att handlägga ansökningar om tillstånd för tillfällig försäljningsverksamhet inom tre veckor och kiosk- och kaféavtal inom sex veckor.

Giltighetstid

Som tillfällig försäljning betraktas mellan 1 dygn och 6 månader. Om företagaren behöver och skaffar en elanslutning för försäljningsverksamheten kan man ingår ett avtal om tillfällig försäljning som gäller i flera år. För kiosker är den första avtalsperioden i allmänhet 5 år och för kaféer 10 år. Fortsatta avtal ingås vanligtvis för 5 år.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.1.2022