suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Förnyelse av recept

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan be om förnyelse av recept vid den hälsostation du vanligtvis besöker. Du kan förnya ditt elektroniska recept via Mina Kanta-tjänsten.

Ifall specialläkemedel som ordinerats av en specialist tar slut före följande kontrollbesök kan det elektroniska receptet förnyas genom att du tar kontakt med den enhet inom specialsjukvården där läkemedlet ordinerats.

Gör så här

Ett elektroniskt recept kan förnyas via Mina Kanta-tjänsten. Du kan även be om att få ett recept förnyat vid den hälsostation som du i regel uträttar ärenden vid.

Du kan också gå till ett apotek för att be om att få elektroniskt recept förnyat. Apoteket förmedlar då din begäran om förnyelse till hälsocentralen. Apoteket kan ta ut en avgift för att förmedla begäran.

Vänligen observera att en begäran om att få ett recept förnyat ska göras senast åtta (8) dagar innan läkemedlet tar slut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där patienten vårdats. Förnyande av läkemedelsrecept kan förutsätta ett besök på läkarmottagningen. När ett recept förnyas ska läkaren kontrollera att läkemedlet kan användas tillsammans med patientens övriga läkemedel.

Du kan begära att receptet förnyas i samband med mottagningsbesöket, via apoteket, via FPA:s elektroniska MittKanta-sidor eller genom att kontakta social- och hälsovårdscentralen. Om det inte finns något hinder för att förnya ett recept förnyas det inom åtta dagar.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 14.9.2023