suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Förebygga, motverka och undanröja av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För att förhindra och avskaffa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske upprätthålls ett fångstcertifieringssystem som gäller fiskeriprodukter som importeras till unionen från länder utanför Europeiska unionen (s.k. tredjeländer) samt fiskeriprodukter som exporteras från unionen till tredje länder. Systemet är en del av Europeiska unionens fiskerikontroll. Vattenbruksprodukter samt fisk och fisk ...

Gör så här

För att kunna använda tjänsten behöver importören använda suomi.fi-identifikation.

Lägg till ett fångstintyg eller ett eventuellt beredningsbevis i det elektroniska ärendehanteringssystemet (IUU-ansökningar). Om importdokumenten innehåller ett beredningsbevis (Annex IV), fyll först i uppgifterna i Annex IV och bifoga Annex IV-beviset och de fångstintyg som behövs som pdf-filer.

Det elektroniska systemet guidar ifyllandet av ansökan och till sist skickar systemet ansökan till NTM-centralen i Egentliga Finland.


Tidsfrist

Tidsfrister inom vilka fångstintygen senast ska lämnas in till NTM-centralen innan produkten importeras. Tidsfristerna varierar beroende på hur fiskeriprodukten transporteras: * Flyg: 4 timmar * Landsväg: 2 timmar * Järnväg: 4 timmar * Containerfartyg: 3 arbetsdagar

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 14.7.2022