suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Privat tjänst

FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet ger råd till arbetstagare med utländsk bakgrund och unga arbetstagare om de har frågor eller problem som gäller anställningsförhållandet. Den avgiftsfria servicen är öppen för alla och den som vill ha råd behöver inte höra till ett fackförbund.

Rådgivningen för invandrare är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15 ...

Gör så här

Rådgivningen är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15. Ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.

För vem och på vilka villkor

Vår expert kan hjälpa dig till exempel när du...

- inte förstår ditt arbetsavtal eller vill att en utomstående ska kolla det innan du skriver under

- misstänker att du inte fått rätt lön, skifttillägg eller semesterpenning

- vill ha reda på lönenivån i din bransch

- vill kontrollera något som gäller din semester eller dina arbetstider

råkar ut för mobbning eller diskriminering på din arbetsplats och behöver råd.

I följande ärenden kan vi tyvärr inte hjälpa dig

- Vi förmedlar inte jobb eller ger råd om att söka jobb. Med att söka jobb får du hjälp exempelvis på Arbets- och näringsbyråerna (http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/paikalliset-palvelut) och med att starta ett företag på FöretagsFinlands telefontjänst (https://www.yrityssuomi.fi/sv/web/guest/puhelinpalvelu).

- Vi kontaktar inte arbetsgivaren för din räkning. Då kan branschens fackförbund hjälpa dig och vi rekommenderar medlemskap där. Du hittar ditt förbund på webbplatsen Facket.fi (http://www.liitot.fi/se).

- Om ditt problem är så besvärligt att det måste behandlas i domstol är det fackförbunden som arbetar vidare på frågan. Ett annat alternativ är att själv anlita en jurist.

- Om du blivit utsatt för ett brott eller misstänker det, får du råd på Brottsofferjourens telefonrådgivning (http://www.riku.fi/se/hem/).

Servicen tillhandahålls av

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Ansvarig för tjänsten

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ansvarig för texten: Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Uppdaterad: 1.9.2023