suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Fastställande av underhållsbidrag

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Föräldrar till ett barn under 18 år kan vid separation avtala om underhållet för barnet. Om barnet inte är bosatt i Finland, godkänns överenskommelsen i den underhållsskyldiges hemkommun.

Råd och hjälp fås av kommunens barntillsyningsman. Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om den underhållsskyldige inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Som föräldrar till ett barn under 18 år kan ni vid separation avtala om underhållet för ert gemensamma barn. Överenskommelsen ska göras skriftligt och lämnas in till barnatillsynsmannen i barnets hemkommun för godkännande. Om barnet inte är bosatt i Finland, godkänns överenskommelsen i den underhållsskyldiges hemkommun. Råd och hjälp fås av kommunens barntillsyningsman.

Underhållsbidraget kan även godkännas genom domstolsbeslut. Beloppet av ett godkänt underhållsbidrag kan ändras om förhållandena förändras på ett väsentligt sätt.

Om underhållsbidraget är för litet eller om du som underhållsskyldig inte förmår betala bidraget, tryggas underhållet för barnet med underhållsstöd från FPA som ska sökas separat av barnets vårdnadshavare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 16.12.2019