suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Familjevård för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Familjevård innebär ordnande av heldygnsomsorg hemma hos en familjevårdare som fått utbildning i uppgiften. Familjevårdaren svarar för vården av klienten och för en fungerande vardag för klienten.

Syftet med familjevården är att möjliggöra vård i en hemlik miljö och nära relationer för vårdtagaren samt att främja personens grundläggande trygghet och sociala relationer. Familjevården kan vara ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Klienter inom långvarig familjevård ordnad av tjänsterna för personer med funktionsnedsättning är i huvudsak vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd i vardagen flera gånger om dagen. Kortvarig familjevård är ett sätt att genomföra korttidsvård för minderåriga barn för att stödja barnets boende i hemmet.

Familjevård kan vara lämplig för olika slags människor, men familjevård är inte lämplig om personen med funktionsnedsättning till exempel har okontrollerad aggression eller om personens självbestämmanderätt måste ha begränsats på något sätt. Ett stort behov av vård och omsorg är inte ett hinder för familjevård, men det kräver stödtjänster för familjevårdaren och personen med funktionsnedsättning själv.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024