suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Familjerehabilitering

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom familjerehabiliteringen främjar vi din familjs trygghet och funktionsförmåga. Målet är att stärka föräldraskapet, vilket hjälper er familj att hantera vardagen och stöder ert barns trygga uppväxt. Vi fokuserar på att stärka interaktionerna inom er familj, särskilt ur barnets synvinkel. Familjerehabiliteringen riktar sig till familjer som bor inom välfärdsområdet och som är klienter inom barns ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 28.2.2024