suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Expertsjukskötarnas mottagningar

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

På Soites hälsostationer fungerar även expertsjukskötarnas mottagning. Expertsjukskötarna är skötare som har specialutbildning i fråga om förebyggandet och behandlingen av vissa folksjukdomar. Expertsjukskötare är t.ex. diabetesskötaren, reumaskötaren, astmaskötaren osv.

Skötarna samarbetar med läkare och deltar i planering och genomförande av vård. De deltar också i handledning samt i uppföljning och bedömning av vård. Arbetet är i mycket hög grad självständig mottagningsverksamhet. I arbetet betonas handledning av patienternas egenvård, rådgivning och förebyggande metoder.

Tid till skötarnas mottagningar beställs antingen via hälsostationens tidsbeställning eller genom att ringa skötarnas egna tidsbeställningsnummer. När en klient beställer läkartid kan en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård på basis av sin bedömning av vårdbehovet hänvisa klienten till en expertsjukskötare i stället för till läkare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 16.2.2022