suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Expertrådgivning om förhandsavgöranden för personbeskattningen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Skatteförvaltningen kan ge ett förhandsavgörande i frågor som gäller personskatt. Förhandsavgöranden är bindande beslut om Skatteförvaltningens förfarande vid verkställandet av beskattningen i ett enskilt skatteärende.

Gör så här

Ansökan om förhandsavgörande är en fritt formulerad ansökan, men den ska göras skriftligen. Beslutet om förhandsavgörande som ges på begäran är avgiftsbelagt. Skatteförvaltningen ger råd i hur man gör en ansökan.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023