suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Evenemang på vägområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Alla evenemang som ordnas på landsväg och som avviker från normaltrafiken kräver tillstånd av NTM-centralen eller polisen. Olägenheter och faror på grund av avvikande användning ska i mån av möjlighet förebyggas med hjälp av trafikreglering och genom att välja en ändamålsenlig tidpunkt och plats för evenemanget.

Exempel på evenemang som vanligen ordnas på landsvägar är idrottstävlingar, folkfester, festivaler, parader och uppvisningar. För rallyn och andra tävlingar med motorfordon ska vägen alltid stängas av. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

Gör så här

Gör en fritt formulerad skriftlig ansökan och bifoga följande uppgifter:

  • evenemangets karaktär
  • tidpunkt
  • väg/kommun
  • arrangör och kontaktpersonens kontaktinformation
  • faktureringsadress
  • den sökandes FO-nummer eller personnummer

Om evenemanget inte kräver att vägen stängs av skickas ansökan till NTM-centralen i Birkaland oavsett var evenemanget ordnas. Adress: NTM-centralen, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Om evenemanget kräver att vägen stängs av för övrig trafik ska tillståndet ansökas av polisinrättningen i häraden. Då ger den regionala NTM-centralen ett utlåtande i ärendet.

Kommun- eller stadsstyrelsen beviljar tillstånd för att stänga av en gata inom detalj- och byggnadsplanen.

För vem och på vilka villkor

För evenemang som orsakar slitage på landsvägen förutsätts att evenemangsarrangören ingår ett avtal om återställande av den väg som ska stängas av. Återställningsavtalet görs upp med en sådan entreprenör som väghållningsmyndigheten har godkänt för just detta återställningsuppdrag.

Väghållningsmyndighetens tillstånd krävs för uppställandet av tillfälliga vägmärken på landsvägsnätet. Evenemangsarrangören ska göra upp en trafikledningsplan för de tillfälliga vägmärkesarrangemangen som följer bestämmelserna om ledningen av vägtrafiken.

Trafikstyrningsplanen presenteras på en vägkarta. Den behörighet som väghållningsmyndigheten rekommenderar att planeraren har är en omfattande erfarenhet av ovan nämnda uppgifter + utbildningen Vägsäkerhet 2 eller en annan säkerhetsutbildning i trafikledning och arbete på vägområde och den utbildning som uppgiften kräver.

Det finns separata anvisningar samt modellösningar för tillfälliga vägmärkesarrangemang och användningen av trafikledare.

Det finns särskilda anvisningar för hur en trafikledningsplan görs upp för evenemang där vägen tillfälligt stängs av på grund av evenemanget.

Då vägen stängs av i en kort tid för ett evenemang rekommenderas en tillfällig skyltning av omdirigeringen av trafiken på det lågtrafikerade landsvägsnätet. Då gör evenemangets arrangör utifrån modellösningarna upp en skyltningsplan som är lämplig för förhållandena på så vis att planen följer de bestämmelser som gäller för dirigering av vägtrafiken. Vägmärkesplanen presenteras på en vägkarta. Det finns separata anvisningar för hur vägmärken används för att tillfälligt omdirigera trafiken. I anvisningarna beskrivs även modellösningar.

Dessutom krävs det ett tillstånd för att placera ut den tillfälliga utrustning (t.ex. evenemangets skyltning och publikstaket) evenemanget behöver på landsvägen. Det finns separata anvisningar om var tillfällig utrustning ska placeras.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Ett såväl positivt som negativt tillståndsbeslut är avgiftsbelagt. Avgifterna fastställs årligen genom statsrådets förordning.


Tidsfrist

Ansökan ska göras i god tid innan evenemanget.

Handläggningstid

Vid anordnandet av omfattande evenemang är det bra att reservera ett halvt år för handläggningen. I samband med handläggningen bestäms även om skyltningen till evenemanget.

Giltighetstid

Giltighetstiden är tillståndsspecifik och gäller i regel under evenemangets arrangemang.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.3.2020