suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

eSeniorer-verksamhet

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den ökande mängden elektroniska tjänster skapar nya utmaningar när det gäller att sköta ärenden i vardagen. I Finland bor nästan en miljon 65 år fyllda personer som fortfarande inte använder datateknik. Största delen av dem är dock intresserade av datateknik och också annan teknologi. Äldre personer bör ha möjlighet att bekanta sig med datorer och internet och de möjligheter de för med sig. De ska också ha möjlighet att få handledning.

Soite ordnar eSeniorer-verksamhet i samarbete med pensionärsföreningar i området. I verksamheten ges seniorer handledning i användningen av smarttelefoner, e-post, sociala mediernas kanaler och Soites elektroniska tjänster. Handledningen sker i form av kamratstöd: kamrathandledare ger äldre i kommunerna handledning i separat fastställda lokaler. Man kan också be om handledning av föreningar som ger äldre personer handledning i internetärenden. Dessutom kan man be biblioteket i det egna området om handledning. Och när man själv lärt sig, kan man handleda andra!

eSeniorer fungerar på bibliotek och vid kommunbyråer, som kamrathandledare fungerar frivilliga personer från Eläkeliittos föreningar i Mellersta Österbotten. Soite koordinerar handledarnas möten och olika utbildningar som handledarna önskar. På Soites webbplats pågår dessutom kontinuerliga enkät om kamrathandledarnas och de handleddas behov. eSeniorerna i Soites område samt lokalerna där handledning ges hittar du på Centralförbundet för de gamlas väl rf:s webbsida https://www.seniorsurf.fi/svenska/.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 6.10.2021