suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättning av skador vid väghållning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Om du som vägtrafikant råkar ut för en skada på landsvägen till följd av bristfälligt underhåll av vägen kan du ansöka om skadeersättning. Du kan få ersättning om underhållet av vägen har skötts fel eller slarvigt eller väghållningsuppgifterna har försummats. Bara att en väg är i dåligt skick berättigar inte automatiskt till skadestånd. Ansökan om ersättning behandlas centraliserat vid NTM-central ...

Gör så här

I händelse av skada lönar det sig att

 • skriva upp exakt tidpunkt och plats för skadan samt orsaken till den
 • fotografera platsen, orsaken till skadan och skadorna
 • ringa Vägtrafikantlinjen

På så sätt går det säkrast att fastställa och undersöka skadorna och skadeomständigheterna. Vägtrafikantlinjen förmedlar information om skadan och skadeplatsen till väghållaren i realtid.

Du kan ansöka om skadeersättning

 • i E-tjänsten
 • genom att skicka en utskriven ansökningsblankett per post eller skannad till per e-post till registratorskontor vid NTM-centralen i Lappland (PB 8060, 96101 Rovaniemi eller kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi)

Behandlingen av ansökan om skadestånd förutsätter att tiden och platsen för skadan samt orsaken har fastställts så noggrant som möjligt. Av ansökan ska även framgå en exakt beskrivning av skadefallet, en specifikation av de orsakade skadorna samt ersättningsanspråket i euro.

Beroende på skadefallet ska du till ansökan bifoga

 • fotografier av, kartor över och teckningar av skadeplatsen och skadorna
 • kalkyl av reparationskostnader (kalkylerad av en skadeinspektör vid större skador)
 • anmälan om polisutredning
 • utlåtanden av och kontaktuppgifter till ögonvittnen av skadefallet
 • läkarutlåtanden
 • utredning om inkomstbortfall
 • utredning om försäkringens självriskandel
 • utredning om fordonets stilleståndstid och gängse värde vid tidpunkten för skadan

Till ansökan ska inte bifogas kvitton eller verifikationer. Förvara originalen av kvittona och verifikationerna. Vid jakande beslut begär NTM-centralen i Lappland den sökande separat lämna in kvittona i original. Ersättningarna betalas utifrån originalkvittot eller ett kvitto som motsvarar originalet.

Ansökningarna om skadestånd behandlas i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan är ungefär fyra månader. I enskilda fall kan handläggningstiden dock variera.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.3.2024