suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Ergoterapitjänster

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av aktivitet som en terapeutisk vårdform och på samarbete mellan ergoterapeut och klient. Ergoterapi kan riktas till alla åldersgrupper när en skada, sjukdom, utvecklingsförsening, livssituation eller åldrande gör det svårare att klara sig i vardagen. Målet är att stärka klientens färdigheter och delaktighet i vardagens funktioner. Terapit ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023