suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Ergoterapitjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ergoterapi är rehabilitering som baserar sig på användning av aktivitet som en terapeutisk vårdform och på samarbete mellan ergoterapeut och klient. Ergoterapi kan riktas till alla åldersgrupper när en skada, sjukdom, utvecklingsförsening, livssituation eller åldrande gör det svårare att klara sig i vardagen. Målet är att stärka klientens färdigheter och delaktighet i vardagens funktioner. Terapitjänster ordnas för barn och unga, personer i arbetsför ålder samt äldre på olika verksamhetsställen samt i klientens egen verksamhetsmiljö.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 9.3.2022