suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ergoterapi för vuxna

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vi kan exempelvis prova på aktiviteter utanför eller i hemmet och bedöma behovet av hjälpmedel.

Vi bedömer även arbetsförmågan.

Man når ergoterapin med remiss eller med hänvisning av en annan yrkesperson. Du kan också själv kontakta vår servicetelefon, nr 09 310 32249. Du kan få en remiss till exempel från hälsostationen eller sjukhuset.

Ergoterapeuterna arbetar som en del av modellen häl ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ergoterapi är medicinsk rehabilitering med syfte att främja och upprätthålla patientens funktionsförmåga. En ergoterapeut kan till exempel introducera olika hjälpmedel för patienten och föreslå ändringar i patientens bostad. Ergoterapi kan ges både individuellt och som gruppterapi.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023