suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pedersöre kommun

Elevvård

  • Tjänst
  • Pedersöre
  • Offentlig tjänst

Elevhälsoarbetet indelas i en gemensam del och en individuell del.

Det gemensamma elevhälsoarbetet hör till alla som jobbar i skolan. Som elev har du rätt till en trygg skolmiljö, både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla som jobbar i skolan med elever ska på bästa sätt stödja elevernas välmående. Tillsammans strävar vi till att skapa en lugn miljö i skolan för allas arbetsro, trivsel och trygghet ...

Gör så här

Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barns skolgång, lärande eller välmående, uppmuntrar vi till kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal i ett tidigt skede. Även eleven själv kan kontakta skolans lärare eller elevvårdspersonal. Skolans personal är också skyldig att initiera ärenden vid oro för en enskild elev.

Servicen tillhandahålls av

Österbottens välfärdsområde

Andra ansvariga organisationer

Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Pedersöre kommun
Ansvarig för texten: Pedersöre kommun
Uppdaterad: 13.2.2024