suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Elevvård inom förskoleundervisningen

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

En förskoleelev har rätt till elevvård, dvs. omsorg för barnets övergripande välbefinnande. I Närpes finns en styrgrupp för elevvården. Styrgruppen är yrkesöverskridande. I den ingår bildningsdirektören samt representanter för speciallärare, specialbarnträdgårdslärare, kurators- och psykologtjänster samt skolhälsovården och socialväsendet.

Lokala mål för elevvården i Närpes:

stödja det allmänna ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En elev i förskoleundervisningen har rätt till elevvård, dvs. omsorg om barnets övergripande välbefinnande både som individ och som en del av gruppen. Som personlig service kan ett barn som deltar i förskoleundervisningen få hälsovårdstjänster på rådgivningen samt psykolog- och kuratortjänster. Vid behov samlas en sektorsövergripande expertgrupp som stöd för barnet.

Målet med elevvården är att skapa en hälsosam och trygg inlärnings- och uppväxtmiljö för barnet, stödja inlärning, underlätta och förebygga hinder för inlärning och inlärningssvårigheter, skydda den mentala hälsan och förebygga marginalisering.

Förskoleundervisningens elevvård genomförs av myndigheterna i välfärdsområdet i samarbete med barnets föräldrar eller vårdnadshavare och barnet självt.

Servicen tillhandahålls av

Närpes Stad

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 20.10.2022