suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Elevvård inom förskoleundervisningen

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

En förskoleelev har rätt till elevvård, dvs. omsorg för barnets övergripande välbefinnande. I Närpes finns en styrgrupp för elevvården. Styrgruppen är yrkesöverskridande. I den ingår bildningsdirektören samt representanter för speciallärare, specialbarnträdgårdslärare, kurators- och psykologtjänster samt skolhälsovården och socialväsendet.

Lokala mål för elevvården i Närpes:

stödja det allmänna och individuella välbefinnandet

skapa en sund, trygg och säker lärandemiljö

främja den psykiska hälsan och förebygga marginalisering

främja välbefinnandet

stödja lärprocessen

Elevvården hör till alla som arbetar i skolan och alla som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Skolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i skolgenmenskapen.

Gällande elevvåren så ansvarar bildningsväsendet för kurators- och psykologtjänster, medan vård- och omsorgsväsendet sköter skolhälsovård och skolläkartjänster.

Förskoleundervisningens elevvård ordnas av kommunen i samarbete med barnets vårdnadshavare och barnet själv.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En förskoleelev har rätt till elevvård, dvs. omsorg för barnets övergripande välbefinnande både som individ och som del av en grupp. Som personlig service kan ett barn som deltar i förskoleundervisningen få hälsovårdstjänster på rådgivningen samt psykolog- och kuratortjänster. Vid behov skapas en mångprofessionell expertgrupp som stöd för barnet.

Målet med elevvården är att skapa en hälsosam och trygg inlärnings- och uppväxtmiljö för barnet, stödja inlärning, underlätta och förebygga hinder för inlärning och inlärningssvårigheter, skydda den mentala hälsan och förebygga marginalisering.

Förskoleundervisningens elevvård ordnas av de kommunala myndigheterna i samarbete med barnets föräldrar eller vårdnadshavare och barnet själv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 28.6.2021