suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Elevhandledning

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Målet med olika former av handledningstjänster är att vägleda, stöda och hjälpa eleverna att bedriva sina studier i den grundläggande utbildningen så framgångsrikt som möjligt. Den enskilda eleven bör även utveckla färdigheter för att göra val som stöder ett kommande aktivt yrkesliv. Med hjälp av handledning fattar eleven beslut utgående från egna förmågor och intressen gällande val av utbildning, studievägar, yrke och vardagsliv.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 28.6.2021