suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Elevhandledning

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Genom elevhandledning främjas elevernas skol- och studieframgång och deras färdigheter för vidare studier.

Elevhandledningen stödjer elevernas självförtroende, tillväxt och utveckling av personligheten på alla plan. Elevens egen aktivitet och delaktighet har stor betydelse i verksamheten.

Elevhandledningen inleds på det grundläggande stadiet fortgår under studierna på andra stadiet. Den är särsk ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022