suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Elevens välbefinnande

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I grundskolan verkar en yrkesövergripande elevvårdsgrupp. Gruppen kan inbegripa rektorn, skolhälsovårdaren och -läkaren, skolkuratorn, skolpsykologen, specialläraren och studiehandledaren samt vid behov klassläraren eller klassföreståndaren/grupphandledaren. Gruppen arbetar för att främja välbefinnandet i skolgemenskapen och hitta lösningar för att hjälpa elever som behöver stöd. I gymnasierna och ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter.

Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola.

På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024