suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Eftervård inom barnskyddet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du har rätt till eftervård i fem år efter klientskapet vid barnskyddet eller tills du fyller 25 år.

Eftervården börjar vanligen efter att ett omhändertagande eller efter en placering som pågått i över ett halvt år upphör, men du kan börja den även senare. Du kan också be om att inleda eftervården även om du tidigare avbrutit eller vägrat den.

Eftervården kan hjälpa dig exempelvis att skaff ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Eftervårdens klienter i åldern 16-20 år. Klienterna kommer till eftervården via barnskyddets socialarbetares klientplan eller genom att de själva tar kontakt.

En placerad ung har rätt till eftervård fem år efter att hen senast varit klient inom barnskyddet eller tills hen fyller 21 år. Inte heller efter det lämnas klienten utan stöd, utan socialarbetaren hänvisar hen vid behov att anlita stadens övriga tjänster.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 22.2.2024