suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

I Sjundeå kan man delta i ledd eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Sjundeå kommun erbjuder ledd eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2 i den grundläggande utbildningen för elever i alla årskurser som har behov av särskilt stöd. På eftis kan barnen delta i olika verksamheter, leka, läsa, pyssla eller bara vara i sällskap av en trygg vuxen. Verksamhet ordnas dagligen efter skoldagen, kl. 12.00-17.00. Barnen får mellanmål på eftis. Om ditt barn har en födoämnesallergi ska du meddela eftisledaren.

Gör så här

Ansökning till eftermiddagsverksamheten ska lämnas in via Wilma inom den utsatta skolanmälningsperioden i samband med skolanmälan. Om en familj flyttar till kommunen eller eftisbehovet uppstår plötsligt är det möjligt att ansöka om plats även utanför den egentliga ansökningstiden. Eftermiddgaverksamheten är avgiftsbelagd verksamhet som ordnas av kommunen.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 7.9.2021