suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Eftermiddagsverksamhet i skolorna

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas för elever i årskurs 1 och 2 och för elever i årskurs 3–9 som får särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolhus eller i lokaler i skolans närhet av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer. Mellanmål ingår och barn som deltar i verksamheten är försäkrade.

Eftermiddagsverksamhet ordnas på cirka 200 verksamhetsst ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra årskursen samt för elever i alla årskurser som får särskilt stöd.

För elever i Helsingfors i årskurserna 1–2 och elever med särskilt stöd. Verksamheten ordnas i enlighet med Utbildningsstyrelsen grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet och stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Man ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten under ansökningstiden för ett läsår åt gången. Verksamheten är avgiftsbelag.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra årskursen samt elever i alla årskurser som får särskilt stöd kan ansöka till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar mellan klockan 7 och 17.

Verksamheten strävar efter att stöda barnens utveckling och tillväxt, främja välfärd och jämlikhet samt förebygga utslagning och öka delaktighet.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten som helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av organisationer, sammanslutningar och företag. Kommunen beslutar om månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna verksamheten.

Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också fungera som morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn med funktionsnedsättning ordnas i samverkan mellan kommunen och välfärdsområdet.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 20.2.2024