suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Deklaration av skatter på eget initiativ

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Skatter på eget initiativ är till exempel mervärdesskatt och lotteriskatt. Du räknar själv ut summan och deklarerar samt betalar senast på den lagstadgade förfallodagen.

Gör så här

Skattedeklarationen för skatter på eget initiativ ska lämnas in elektroniskt.

Du kan deklarera och betala skatter på eget initiativ (t.ex. mervärdesskatt eller lotteriskatt) i MinSkatt.

Du kan också anmäla uppgifterna elektroniskt till exempel

  • via bokföringsprogrammet
  • som fil i tjänsten Ilmoitin.fi.

Att använda pappersblankett är möjligt endast i undantagsfall.

Uppgifter om utbetalda löner och arbetsgivarprestationer anmäls till inkomstregistret. Även en stor del av pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023