suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Daghemmens och lekparkernas klubbar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Klubbverksamheten är avsedd för barn som bor i Helsingfors och vårdas hemma, från det de är två år tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar. I klubbarna uppgår antalet barn till högst 13 och de leds av en anställd i lekparken eller på daghemmet.

Det går att delta 1–4 dagar i veckan, 2,5–3 timmar per dag i verksamheten.

Klubbarnas verksamhet sker i daghem eller lekparker. Många av klubbarna fokuserar på utomhusverksamhet, motion och konstämnen. I klubbarna lär sig barnet i en liten grupp genom lek, rörelse, utforskning och konst samt övar interaktionsfärdigheter. Målet är att stödja barnets tillväxt och utveckling. I klubbarna äter man en medhavd matsäck.

Klubbarnas verksamhetsperiod inleds då skolorna börjar eller senast den 1 september och den upphör den 31 maj. Tidpunkterna för lov är desamma som i skolorna. Tillsammans med familjen kommer man i början av perioden överens om timantalet per månad då barnet deltar i klubben.

Kommunal klubbverksamhet för barn är än så länge avgiftsfri för familjerna och deltagandet inverkar inte på det kommunala hemvårdsstödet. Om familjen får stöd för privat vård kan barnet inte samtidigt delta i en lekverksamhetsklubb.

Sök gärna före slutet av april till klubbarna som börjar på hösten. Du kan fråga efter lediga platser direkt hos lekparkerna och daghemmen också året om.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 24.5.2022