suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Byte av civiltjänstgöringsplats under tjänstgöringen

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Civiltjänstgöraren kan på motiverade grunder under arbetstjänsten ansöka om byte av civiltjänstgöringsplats. Före bytet hör Civiltjänstcentralen tjänstgörarens befintliga tjänstgöringsplats. Civiltjänstcentralen kan för att trygga utförandet av tjänstgöringen, eller av betydande allmänintresse, på eget initiativ besluta om byte av civiltjänstgöringsplats.

Gör så här

Förbindelsen med den nya tjänstgöringsplatsen godkänns och skrivs under elektroniskt. Om ett brottsregisterutdrag behövs för den nya tjänstgöringsplatsen och tjänstgörarens utdrag har blivit gammalt eller om tjänstgöraren inte har ett sådant, beställs ett nytt brottsregisterutdrag i god tid. Brottsregisterutdraget är i kraft 6 månader. Utdraget visas upp för civiltjänstcentralen.

Tjänstgöringen fortsätter på den gamla tjänstgöringsplatsen tills civiltjänstcentralen har gjort ett beslut i ärendet.

För vem och på vilka villkor

Arbetstjänstgöringen fortsätter vid den befintliga civiltjänstgöringsplatsen tills Civiltjänstcentralen tagit ett skriftligt beslut, där tjänstgöringens sista dag anges. Handläggningen av ansökan om byte tar ungefär en vecka. Tjänstgöringsplatsen sänder tjänstgörarens hälsokort för den nya tjänstgöringsplatsen till den adress som anges i beslutet om byte.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 16.4.2021