suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Byggnadstillsynens arkivtjänst

  • Tjänst
  • Jakobstad
  • Offentlig tjänst

I Jakobstads byggnadstillsynens arkiv förvaras tillståndshandlingar och ritningar.

Tillståndshandlingarna hämtas från arkiven och den sökande meddelas då handlingarna är till påseende.

Av dessa skickas vid behov kopior mot avgift.

Handlingarna är möjliga att få som pdf-version eller som pappersversion

För arkivsökning är det skäl att reservera 1-3 vardagar.

Gör så här

Du kan ta del av ritningarna och andra bygglovshandlingar hos byggnadstillsynen enligt på förhand avtalad tid. Handlingar kan kopieras i arkivet men lånas inte ut.

Förfrågningar om gamla tillståndshandlingar kan sändas till byggnadstillsynens kundtjänst: byggnadstillsynen(at)jakobstad.fi

Av förfrågningen bör framgå följande:

Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Fastighetsbeteckningen för objektet i fråga

Objektets adress

Sökningen försnabbas av om uppgifter även finns om: den som sökt det ursprungliga tillståndet samt året då tillståndet söktes eller tillståndskoden.

För vem och på vilka villkor

Man kan på beställning få kopior av ritningar eller handlingar.

Begäran om information är avgiftsfri. Handlingarna skickas vid behov för kopiering mot avgift.

Servicen tillhandahålls av

Staden Jakobstad

Ansvarig för tjänsten

Staden Jakobstad
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 1.4.2020