suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Brandutredning

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med en brandutredning är att förebygga liknande olyckor och begränsa skador. Med hjälp av utredningarna utvecklar man även räddningsverksamheten och handlingsberedskapen.

I en brandutredning

  • bedöms orsaken till eldsvådan
  • utreds faktorer som ledde till att eldsvådan antändes och spreds
  • utreds de skador som eldsvådan orsakade och faktorer som påverkade omfattningen av skadorna
  • kartläg ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 31.1.2023