suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Brandsyn

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Brandsyner är förebyggande tillsyns- och rådgivningsbesök till fastigheter, företag, lantgårdar och evenemang samt på begäran till bostadshus. Syftet med brandsyner är att skapa en trygg verksamhetsmiljö i alla slags objekt.

Vid brandsyn kontrolleras att:

  • en byggnad eller konstruktion, dess miljö och andra omständigheter är trygga i objektet för tillsyn
  • fastighetens ägare eller innehavare har ...

Gör så här

Ge brandinspektören tillträde till alla lokaler och objekt som ska inspekteras. Visa upp alla nödvändiga dokument för inspektören.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Brandinspektören ger i samband med brandsynen anvisningar och råd i fråga om brandsäkerhet, och det upprättas ett protokoll över synen.

Ägaren och innehavaren av en fastighet samt en verksamhetsidkare ska på begäran lämna in en räddningsplan och annan information om byggnadens brand- och utrymningssäkerhet till myndigheterna.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 5.1.2023