suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Egentliga Finlands räddningsverk

Brandstationer

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Man kan komma och bekanta sig med Egentliga Finlands räddningsverks brandstationer på en överenskommen tidpunkt. Besöken är avsedda för grupper och under dem bekantar man sig med både brandbilar och personalens arbete. Besök på vissa stationer kan kombineras med ett besök vid enheten för akutsjukvård, så att man även får bekanta sig med akutvårdarens arbete och ambulansen. Besöket vara ungefär 30– ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands räddningsverk
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands räddningsverk
Uppdaterad: 29.8.2023