suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Borgå konstskola

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år i Borgå och Sibbo. Konstskolan ordnar dessutom enligt den allmänna läroplanen veckosluts- och sommarkurser till vilka också vuxna är välkomna.

Information om studier, anmälningar och avgifter finns på Borgå konstskolas webbplats.

Gör så här

Borgå konstskolas och Bildkonstlekis ansökningstid för nya elever är på våren. Du kan skriva ut anmälningsblanketten eller avhämta den från konstskolans kansli. Bekräftelse om elevplatserna skickas efter att anmälningstiden gått ut.

Om det finns flera sökanden än platser, lottar skolan ut elevplatserna. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång,

För vem och på vilka villkor

Den som ordnar undervisning beslutar om elevantagningen. Det är vanligt att elever antas på basis av intagningsprov, men undervisningen kan också vara öppen för alla.

Skäliga avgifter får tas ut av eleverna för undervisningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning

Lag om grundläggande konstundervisning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 16.7.2020