suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Borgå konstskola

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

I konstskolan studerar man det visuella språket. Vi producerar inte konstverk utan vi lär oss olika färdigheter i att uttrycka oss visuellt. I konstskolan lär man sig att mångsidigt kunna använda olika material, att arbeta tillsammans och att kunna uppskatta eget och andra elevers arbete.

Borgå konstskola ger grundundervisning enligt den fördjupade läroplanen i bildkonst för barn och ungdomar mel ...

Gör så här

Borgå konstskolas och Bildkonstlekis ansökningstid för nya elever är på våren, utan antagningsprov. Du kan anmäla dig per epost. Bekräftelse om elevplatserna skickas efter att anmälningstiden gått ut. Ni kan också fråga efter lediga platser under läsårets gång.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 28.11.2023