suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Boendetjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Boendetjänsterna är avsedda för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering och som behöver stöd i fråga om boende. Siilinpesä öppenvårdsrehabilitering är en tjänst vars mål är att främja en klients funktionsförmåga och livskvalitet, att stödja självständigt boende, att minska olägenheter som klientens sjukdom medför och minska behovet av sjukhusvård. Målet är att stödja klienten så att hen hittar sina resurser och mål och uppnår målen. En klient kan få öppenvårdsrehabilitering i sitt eget hem.

Puolivälinkoti erbjuder stött hyresboende i Toholampi centrum. Klienterna har egna hyresrum samt möjlighet att använda gemensamma utrymmen. Dagtid är i regel en anställd närvarande för att hjälpa med vardagssysslor. Vid Puolivälinkoti ordnas dagverksamhet i vilket också personer som bor på annat håll kan delta. Hemservicen hjälper kvälls- och nattetid enligt individuellt behov.

Servicesedel är ett sätt för Soite att ordna boendetjänster i enlighet med socialvårdslagen för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering. Servicesedel kan användas av klienter som uppfyller kriterierna för att få boendetjänster och som har förmåga och möjlighet att använda servicesedel.

Med servicesedel kan en klient skaffa boendetjänster genom att själv bland de serviceproducenter som Soite godkänt välja serviceproducent enligt eget behov, tycke och smak. Genom att bevilja servicesedel förbinder sig Soite till att betala de boendetjänster serviceproducenten producerar.

Gör så här

En klient som behöver boendetjänster eller annat stöd söker sig till tjänster via den egna öppenvården. Också om klienten vårdas på sjukhus är det öppenvården som sköter ansökningsprocessen. En bedömning av hjälpbehovet görs tillsammans med öppenvårdens yrkesövergripande vårdteam. Som hjälp används bland annat RAI-bedömning.

Klienten söker sig till tjänster med en ansökningsblankett med rehabiliteringsklientens egen och det vårdande teamets bedömning av hjälpbehovet samt en beskrivning av de nuvarande tjänsterna. Ansökningsblanketten skickas till ansvarsområdeschefen.

Klienten och klientens kontaktperson inom öppenvården informeras om beslutet. Om klienten får tillgång till tjänster, fortsätter processen genom att klienten bekantar sig med tjänsterna och platsen samt eventuellt också genom en intervju. Med hjälp av en tillräcklig utredning av klientens stödbehov och motivation söker man lösningar som är lämpliga för klienten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården har rätt att vid behov få stöd för att bo självständigt. Tjänster erbjuds i första hand i klientens eget hem. En socialhandledare, bostadsrådgivare eller annan stödperson hjälper till med att skaffa bostad, göra sig hemmastadd och ordna vardagssysslor. Stödet kan vara kort- eller långvarigt. Syftet är att främja klientens rehabilitering, självständighet och funktionsförmåga.

Serviceboende ordnas för rehabiliteringsklienter inom mentalvården som behöver såväl en lämplig bostad som vård och omsorg. I ett intensifierat serviceboende finns det tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Rehabiliteringsklienter inom mentalvården kan också få stöd genom att bo på en anstalt under en tid. Det går att få långvarig vård och omsorg på en anstalt om det är nödvändigt för rehabiliteringsklientens hälsa eller säkerhet.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 12.5.2020