suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Boendehälsa

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stadmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöhälsa svarar för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter gällande sanitära omständigheter i bostäder, såsom föreskrivs i hälsoskyddslagen, till exempel behandling av misstankar om sanitära olägenheter i bostäder, och för verkställandet av reparationer för att avlägsna sanitära olägenheter.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 24.3.2023