suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Boendehälsa

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Stadmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöhälsa svarar för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter gällande sanitära omständigheter i bostäder, såsom föreskrivs i hälsoskyddslagen, till exempel behandling av misstankar om sanitära olägenheter i bostäder, och för verkställandet av reparationer för att avlägsna sanitära olägenheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 28.11.2021