suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Tomtansökan

Ansvarig organisation: Larsmo kommun

En tomtansökan ska göras skriftligen till Larsmo kommuns nämnd för tekniska tjänster. Nämnden behandlar alla ansökningar som inkommit under månaden och meddelar alla som sökt vem som har blivit tilldelad tomterna. Nämnden har preliminärt möte tredje tisdagen i månaden (förutom i juli månad).

Område: Larsmo

Blankettens leveransuppgifter

Larsmo kommun/ Nämnden för tekniska tjänster

Norra Larsmovägen 30

68570LarsmoBlanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.