suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Larsmo kommun

Tomtansökan

  • Utskrivbar blankett

En tomtansökan ska göras skriftligen till Larsmo kommuns nämnd för tekniska tjänster. Nämnden behandlar alla ansökningar som inkommit under månaden och meddelar alla som sökt vem som har blivit tillde ...

Blankettens leveransuppgifter

Larsmo kommun/ Nämnden för tekniska tjänster
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo

Basuppgifter

Ansvarig organisation Larsmo kommun
Område Larsmo
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Larsmo kommun
Uppdaterad: 1.3.2021