suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna en ansökan eller anmälan om vattendistribution - Blanketter

  • Utskrivbar blankett

Anmälningar och ansökningar om vattendistribution eller vattenandelslag ska lämnas in till Helsingfors tillsyn över hushållsvatten via e-tjänsten Ilppa eller på en separat blankett. För handläggning av anmälan eller ansökan debiteras en avgift enligt prislistan.

Om du inte kan fylla i ansökan i Ilppa-tjänsten, fyll i pdf- eller Word-blanketten och skicka den per e-post till tillsynen av hushål ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 23.2.2024