suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Godkännande enligt TSE-förordningen av foderföretagare som använder animaliskt protein

  • Utskrivbar blankett

Användning av animaliskt protein vid utfodring av idisslare är i regel förbjuden med stöd av förordning (EG) 999/2001 (den s.k. TSE-förordningen). Även utfodring av andra livsmedelsproducerande djur m ...

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverket Fodersektion PB 200 00027 Livsmedelsverket

Livsmedelsverket fodersektion
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Via e-post
Blanketten kan också skickas via e-post till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022