suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Godkännande av foderföretagare som använder vissa tillsatser

  • Utskrivbar blankett

Enligt foderhygienförordningen krävs godkännande av aktörer som tillverkar vissa fodertillsatser och förblandningar eller foderblandningar innehållande sådana.

Godkännande krävs också av aktörer som ...

Blankettens leveransuppgifter

Blanketten kan också skickas via e-post till rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverket Fodersektion PB 200 00027 Livsmedelsverket

Lvismedelsverket fodersektion
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 7.3.2022