suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Frågeformulär för föräldrar inför mottagning/rehabiliteringsperiod

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Syftet med detta frågeformulär är att samla information om ert barns utveckling och om vardagen. Informationen hjälper att planera stödåtgärder för ert barn tillsammans med er, föräldrarna, under den kommande mottagningen/undersökningsperioden. Formuläret är avsett för föräldrarna till en rehabiliteringspatient.

Blankettens leveransuppgifter

Mariegatan 16-20

67200Karleby


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.