suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Enkät om klientnöjdhet: missbrukarvård

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Du kan ge respons om missbrukarvård.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.