suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Eget virke och/eller egna marksubstanser, blankett 2322Lsv

  • Utskrivbar blankett

Expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser för projektet.

Användning av eget virke och egna marksubstanser kan godkännas som kostnad endast om stödet har beviljats en fysisk person för ett jordbruksföretag, förutsatt att virket eller marksubstanserna har tagits från stödmottagarens fastighet.

Blanketten bifogas ansökan om utbetalning av jordbruksinvestering och start ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Hyrrätjänsten
bifoga in den ifyllda och undertecknade blanketten med foga till systemet Hyrrä.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 9.6.2023