suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Avtal om ersättning för särskilda kostnader (återflyttare, lagen om främjande av integration 51 §)

  • Utskrivbar blankett

Avtal om ersättning för särskilda kostnader (återflyttare, lagen om främjande av integration 51 §). Bilaga till blankett TEM706. Det är fråga om en person från det tidigare Sovjetunionens område, som fått uppehållstillstånd med stöd av 48 § i utlänningslagen och med stöd av 49 § 1 mom. 1 punkten i lagen. Grunden skada, sjukdom, annan orsak.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020