suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt

  • Utskrivbar blankett

Ansökan till Mellersta Finlands närings-, trafik- och miljöcentral om bidrag som är underställt prövning för projekt av riksomfattande betydelse som främjar miljöfostran.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.1.2021