suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om statsborgen, blankett 3562

  • Utskrivbar blankett

Ansök om statsborgen enligt strukturstödet för renhushållning och naturnäringar (986/2011) hos NTM-centralen i Lappland med denna blankett. Bilageblanketter (om de inte har lämnats in som bilagor till ansökan om investeringsstöd för renhushållning och naturnäringar (blankett 3561)):

  • Affärsplan, blankett 3547
  • Skuldförteckning, blankett 500

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

E-tjänsten Hyrrä
Lägg på elektronisk väg i bilagorna till ansökan i systemet Hyrrä.

Lapplands NTM-central
PL 8060
96101 Rovaniemi

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Närings-, trafik- och miljöcentralens telefonväxel
+358 29503700 
(lna/msa)
eller kirjaamo.lappi@ely-keskus.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.11.2022