suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om placeringstillstånd av ledningar och kablar (el, tele, fjärrvärme, naturgas)

  • Utskrivbar blankett

Använd i första hand E-tjänsten. Om det inte är möjlig, kan du också använda en utskriftsbar blanketten. Med den här blanketten ansöks tillstånd för installering av elledning/jordkabel vid landsvägen.

OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

eller e-post registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

NTM-centralen i Birkaland
PL 297
33101 Tampere

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023