suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Ansökan om fullgörande av civiltjänst utomlands

  • Utskrivbar blankett

En civiltjänstgöringsplats kan ansöka om att med civiltjänstgörarens samtycke förordna tjänstgöraren till en kommenderingsresa utomlands som varar högst 2 månader, om det finns ett särskilt skäl som h ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 9.1.2020