suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Ansökan om befrielse/Studier/ekonomiska eller personliga skäl (kompletterande tjänstgörare)

  • Utskrivbar blankett

Kompletterande tjänstgörare kan ansöka om befrielse för en viss tid på grund av familjeförhållanden, ekonomiska ärenden, utövande av yrke eller näring. Ansökan kan också göras om deltagande skulle för ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 13.4.2021