suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om arbetstillstånd för arbete på landsväg

  • Utskrivbar blankett

För arbete på landsväg behövs tillstånd av Närings- trafik- och miljöcentralen alltid när det arbete som utförs på vägområde kräver trafikdirigering eller varning med vägmärke.

OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

eller e-post registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

NTM-centralen i Birkaland
PL 297
33101 Tampere

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023