suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om arbetstillstånd för arbete på landsväg

  • Utskrivbar blankett

För arbete på landsväg behövs tillstånd av Närings- trafik- och miljöcentralen alltid när det arbete som utförs på vägområde kräver trafikdirigering eller varning med vägmärke.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 12.5.2020