suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan till fiskuppköparregistret

  • Utskrivbar blankett

På blanketten gör man anmälan till fikuppköparregistret.

Var och en som direkt från ett fiskefartyg eller av en aktör som bedriver kommersiellt fiske köper fiskfångster från ett havsområde, eller fiskeriprodukter som den som bedriver fiske själv framställer av sådana fångster, ska anmäla sig för det register för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter (fiskuppköparregister).

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.6.2022